Úvod

Standardní hypoteční úvěr je možné získat pouze na pozemek, který je určen pro budoucí stavební účely. Dokážete to jednoduše, a to stavebním povolením, územním rozhodnutím nebo územním plánem. Další podmínkou je také dostupnost elektřiny, vody a odpadu.

Pro získání financí na nákup zahrad, lesů, orné půdy či jiných nezastavěných pozemků je třeba využít jiné finanční produkty, jako jsou neúčelové či spotřebitelské úvěry nebo americké hypotéky. Je však důležité, aby nemovitost, která slouží jako zástava, odpovídala standardům a požadavkům banky. Toto zajištění musí být provedeno podle stanovených směrnic a podmínek banky.

Na jaké pozemky si dát pozor?

1. Věcné břemeno

Omezuje vlastnická práva nad nemovitostí ve prospěch jiných subjektů. Například soused může využívat váš pozemek pro přechod, dále čerpání vody ze studny nebo vede potrubí pod vaším pozemkem a vy k němu musíte umožnit přístup. Pro ověření stavu vybraného pozemku je vhodné provést dotaz v katastru nemovitostí. Zároveň je možné získat informace o případné exekuci, která může být uvalena na majitele.

2. Přístupová cesta

Běžně se k pozemku dostanete přímo z veřejné komunikace, avšak na trhu jsou k dispozici i pozemky vzdálené od silnice. Je důležité zajistit právní zajištění přístupové cesty a ověřit si, že tato cesta bude i nadále volně přístupná.

3. Inženýrské sítě

Zajištění všech nezbytných technických sítí pro nemovitost může být náročné. Proto je důležité zjistit, zda je pozemek správně napojen na kanalizaci, vodovod, dostatečný zdroj elektřiny nebo plyn.

4. Co v okolí vyroste

Zaujala vás levně nabízená krásná louka či jiný pozemek a přemýšlíte, co by mohlo způsobit její nižší cenu? Doporučuji prozkoumat územní plán, který může odhalit plánované stavební projekty v okolí, jako je například budoucí výstavba silnice či jiné infrastruktury.

5. Velikost pozemku

Některé banky financují pozemek pouze do velikosti 2000 m2. 

Jaký pozemek lze financovat hypotékou

Proces schválení hypotéky můžete podpořit i vyjádřením stavebního úřadu potvrzující, že pozemek je vhodný pro výstavbu bydlení.

Podmínky poskytování hypoték se v jednotlivých bankách poměrně liší.Pro získání nejvhodnější hypotéky na pozemek vám nejlépe poradí zkušený hypoteční specialista, který má hluboké povědomí o podmínkách jednotlivých bank.


Co tedy lze hypotékou na pozemek financovat?

 • stavební pozemek – pozemek určený k výstavbě
 • hypotéka je možná na zasíťovaný i nezasíťovaný pozemek vhodný k výstavbě
 • před koupí doporučujeme ověřit na místním stavebním úřadě, je-li pozemek určený k výstavbě a jaký typ zástavby umožňuje
 • následnou výstavbu domu je také možné financovat hypotékou


Čím ručit?

Nejjednodušeji vypadá jako řešení zajistit hypotéku kupovaným pozemkem. Má to ale háček, když se takhle rozhodnete, musíte pak žádat o hypotéku na výstavbu domu u té stejné banky. Je to z důvodu toho, že na jedné nemovitosti může být pouze jedno zástavní právo. Také tím přijdete o možnost výběru banky dle nejlepších podmínek. Druhou a lepší možností, je ručit jinou vhodnou nemovitostí jako zástavou.

Pravidla hypotéky na pozemek

Hypotéka na pozemek může pokrýt až 90 % hodnoty pozemku, což odpovídá běžnému limitu i u hypoték na byt či dům. Pro nákup pozemku Vám tak stačí mít jen 10 % jeho celkové ceny. Možnost sjednat hypotéku na pozemek samostatně či ve spojení s hypotékou na výstavbu domu je běžná. Základní podmínky pro získání hypotéky se v zásadě příliš neliší.

Jak sjednat hypotéku?

Předem si také promyslete, zda chcete žádat o hypotéku na pozemek samostatně nebo ve spojení s hypotékou na byt či dům. Sjednání samostatné hypotéky na pozemek bývá obvykle jednodušší a rychlejší než spojení s hypotékou na stavbu domu. Stačí vám pouze dokumenty týkající se samotného pozemku, a tak se vyhnete složitému procesu zajištění projektové dokumentace, harmonogramu stavby, rozpočtu a dalších souvisejících podkladů, které často zpomalují celý proces.

Připojení další hypotéky

Pokud plánujete přidat k hypotéce na pozemek ještě hypotéku na stavbu, můžete ji sjednat u stejné banky, která bude mít jako zástavu jak stavbu, tak i pozemek. V případě, že máte k dispozici jinou nemovitost, kterou můžete použít jako zástavu, je možné hypotéku na stavbu získat i u jiné banky. Společná hypotéka na pozemek a stavbu může být v konečném důsledku ekonomičtější, i když můžete mít trošku horší podmínky. Obvykle bývá požadováno, aby byla stavba dokončena a kolaudována do dvou let od uzavření smlouvy.

Na co nezapomenout při žádosti o hypotéku na pozemek

Proveďte také předběžnou kontrolu maximální částky hypotéky, na kterou můžete dosáhnout. Kromě podmínek stanovených bankou, která poskytuje hypotéku na pozemek, tato částka závisí také na vaší bonitě. Mějte na paměti, že vaše příjmy musí pokrýt nejen hypotéku na nákup stavebního pozemku, ale také případnou hypotéku na výstavbu rodinného domu, pokud nemáte dostatek vlastních finančních prostředků.

Nalézt ideální řešení může být náročné. Jako zkušený hypoteční specialista vám zdarma a ochotně poradím s výběrem vhodné banky. Zajistím vám vybranou hypotéku na pozemek a také vyřídím veškeré nutné dokumenty za vás. Navíc pro Vás připravím kalkulace pro různé možnosti, vyjednám možné individuální slevy a pomohu s výběrem optimálního řešení.

Co prověřit, než přistoupíte ke koupi?

 • územní plán
 • list vlastnictví, kde získáte informaci o věcných břemenech, případně o zástavních právech na pozemek
 • povodňová mapa
 • inženýrské sítě
 • projektová dokumentace k domu

Informační povodňová mapa poskytuje přehled o tom, zda se daný pozemek nachází v oblasti s rizikem záplav, tzv. povodňové oblasti. Tato skutečnost však nemusí vždy znamenat, že na daném pozemku nelze stavět. Nicméně u některých pojišťoven může mít umístění v této zóně vliv na výši pojistného nemovitosti. Stavby situované v nejvíce ohrožené čtvrté zóně často nelze pojistit.

Zjistěte, jaké inženýrské sítě jsou k danému pozemku připojeny. Inženýrské sítě zahrnují kanalizaci, vodovod, elektřinu, plyn a příjezdové komunikace. Důležité je, aby tyto sítě byly také oficiálně schváleny a zkolaudovány, neboť bez platné kolaudace nebude možné získat stavební povolení.

Při plánování vašeho domu musí být projekt v souladu se základními právními požadavky, jako je minimální vzdálenost od sousedních budov, sklon pozemku a orientace domu podle světových stran. Tyto parametry mají významný vliv na volbu vhodného pozemku a samozřejmě také na případnou hypotéku.

Dokumenty potřebné k hypotéce na pozemek

Dokumenty potřebné k vyřízení hypotéky na pozemek, jsou zásadní pro správný a hladký průběh. Pokud se rozhodnete pro spolupráci s hypotečním specialistou, tak vás se všemi klíčovými dokumenty seznámí a poskytne potřebnou pomoc.

Při žádosti o hypotéku na nákup pozemku budete potřebovat následující dokumenty:

 • Kupní smlouvu na pozemek (případně smlouvu o budoucí smlouvě kupní)
 • List vlastnictví k příslušnému pozemku, snímek z katastrální mapy (ve většině případů již toto obstarává banka, popřípadě hypoteční specialista)
 • Nabývací titul původního vlastníka pozemku
 • Znalecký posudek, který může zajišťovat buď samotná banka nebo externí odhadci

Pokud plánujete získat hypotéku jak na pozemek, tak na stavbu domu, budou potřeba tyto dodatečné dokumenty:

 • Položkový rozpočet stavby
 • Projektovou dokumentaci
 • Smlouvu o dílo na výstavbu domu, nebo jednotlivých částí (v případě, že stavbu neprovádíte svépomocí)
 • Harmonogram stavby
 • Znalecký posudek (stanovení ceny budoucí)
 • Platné stavební povolení nebo ohlášku stavebních prací, které jsou klíčové k čerpání hypotéky

Pro vaši bonitu budou dále potřeba následující dokumenty:

 • Daňové přiznání potvrzené příslušným finančním úřadem
 • Nebo potvrzení o příjmech od zaměstnavatele
 • Výpisy z účtu
 • Žádost o úvěr a souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Kopie dokladů totožnosti, jako jsou občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas.

Detailnější informace a konkrétní formuláře můžete získat od hypotečního poradce, který vám poskytne nezbytnou podporu při vyplňování formulářů a dalších souvisejících kroků.

FAQ (často kladené otázky)

Jaké dokumenty budu potřebovat pro získání hypotéky na stavební pozemek?

Potřebujete stavební povolení nebo vyjádření stavebního úřadu a územní plán.

Můžu získat hypotéku na pozemek pro zahradu?

Ano, pozemek pro zahradu lze financovat americkou hypotékou, případně úvěrem ze stavebního spoření. Úroková sazba může být vyšší.

Je lepší ručit nemovitostí nebo stavebním pozemkem?

Ideální je ručit trvale obyvatelnou nemovitostí, ale pokud ji nemáte, lze stavební pozemek využít jako zástavu.

Co je věcné břemeno a proč je důležité?

Věcné břemeno omezuje vlastnická práva k pozemku a může být významným faktorem při rozhodování o nákupu.

Jaký je význam územního plánu při nákupu pozemku?

Územní plán poskytuje informace o plánovaných změnách v okolí pozemku, což může ovlivnit jeho hodnotu a využití.

Jsem hypoteční poradce. Pomáhám lidem splnit si sen o vlastním bydlení. Povězte mi, jaké sny a přání máte. Společně budeme hledat cestu, jak si je splnit.

Průvodce hypotékou

Stáhněte si PDF verzi knihy, která má za cíl podat lidem pomocnou ruku při vyřizování hypotéky. Získejte návod na správný postup při vyřizování hypotéky. Zjistěte, jak dlouho to trvá. Jaké jsou nejčastější problémy při vyřizování. Jakou banku zvolit a proč úroková sazba není nejdůležitější.

K tomu všemu navíc získáte mé know-how za roky působení v oblasti hypoték.

Průvodce hypotékou