Jak sestavit životní pojištění

Vycházet ze strachu, že nevíme, co vše se může stát a pojistit se proti všem životním rizikům je drahé řešení. Pojištění má sloužit k zajištění pouze velkých škod, na které nedostačují naše finanční rezervy. Proti malým škodám se nevyplatí pojišťovat, pokud nepatříme mezi smolaře. Jednorázové malé škody nemají finanční význam a jejich pojistné je ve vztahu k výši možného odškodnění vysoké, protože je do ceny započítán zisk pojišťoven a náklady spojené s vyřizováním pojistné události. To ubírá peníze, které potřebujeme na vytváření finančních rezerv a splnění ostatních finančních cílů.

Všeobecně platí, že drobné úrazy a krátkodobé nemoci řešíme rezervou a teprve dlouhodobé výpadky řešíme pojištěním.

Nejdůležitější je zajištění proti riziku trvalé invalidity, smrti či dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Musíte mít
invalidita, trvalé následky, (smrt)

Dobré mít
pracovní neschopnost

Zbytečné
denní odškodné, hospitalizace

Zajištění invalidity je mnohem důležitější než zajištění smrti. V případě Vaší smrti klesají rodině nejen Vaše příjmy ale i Vaše výdaje, proto celkový propad příjmů není tak velký. Naproti tomu v případě invalidity Vaše příjmy klesají, ale výdaje zůstávají stejné, popřípadě rostou, protože vznikají nové náklady (invalidní vozík, bezbariérový přístup, léčebné výlohy atd.)

Stanovení přesných pojistných částek je vysoce individuální a záleží na životní situaci klienta. Zohledňuje se při tom výše příjmů a výdajů, dostupná rezerva a jiný dostupný majetek, velikost pasivních příjmů, finanční závislost jiných osob a další okolnosti. Jak přibližně stanovit pojistné částky si můžete přečíst v článku “Jaké volit pojistné částky” který vyšel v časopise Finanční poradce.

  • Kategorie

  • E-book hypotéka

    Co musíte vědět, než požádáte o hypotéku

    • Ing. Martin Stratil - finanční poradce Olomouc