Největší chyby, které lidé dělají v úrazovém a životním pojištění

 • Přednostní zajištění dětí nebo manželky na MD před hlavním živitelem rodiny
 • Zajištění drobných úrazů před opravdu vážnými následky
 • Snaha „vydělat“ na pojistce
 • Zamlčení podstatných údajů ve zdravotním dotazníku
 • Špatně určená riziková skupina (zatajení rizikového sportu či následné změny povolání)
 • Zajištění na rizika, která nejsou aktuální (žena na mateřské a nezaměstnaný na pracovní neschopnost. Bezdětný student, který nemá závazky na smrt atd.)
 • Více pojistek, které se navzájem kryjí
 • Zajištění pouze na úrazy (trvalé následky, smrt úrazem, denní odškodné), které např. u invalidity pokrývají pouze 9% všech invalidních důchodů.
 • Spoří přes životní pojištění
 • Kategorie

 • E-book hypotéka

  Co musíte vědět, než požádáte o hypotéku

  • Ing. Martin Stratil - finanční poradce Olomouc