Pojištění domácnosti

Chrání klienta proti následkům: živelných pohrom, havárií, vloupání, úmyslného poškození nebo krádeže. Pokud máte v domácnosti nějaké cenné nebo historické předměty a máte je pojištěny, je dobré udělat si jejich fotografie a uložit v jiné domácnosti pro případné prokazování škod u pojišťovny. Také je dobré mít naskenované kupní doklady.

Pojištění nemovitosti versus pojištění domácnosti 

Je třeba vždy dobře rozlišit, které věci máme zařadit do pojištění nemovitosti a které do pojištění domácnosti. Platí zde jednoduché pravidlo, že věc, která je pevně spjata (např. přišroubována, přilepena) s nemovitostí patří do pojištění nemovitosti a naopak věc, která je volně (nijak nepřipojena k nemovitosti) patří do pojištění domácnosti. Například: kuchyňská linka (pokud je přišroubována ke stěně, patří do pojištění nemovitosti, pokud není se stěnou nijak spojena, patří do pojištění domácnosti nebo koberec (pokud je volně položený, patří do pojištění domácnosti, pokud je například přilepený k zemi, patří do pojištění nemovitosti).

  • Kategorie

  • E-book hypotéka

    Co musíte vědět, než požádáte o hypotéku

    • Ing. Martin Stratil - finanční poradce Olomouc