Povinné ručení

Základním smyslem povinného ručení je zajistit pojistnou ochranu škody spáchané motorovým vozidlem. Uzavření povinného ručení je zákonnou povinností každého majitele motorového vozidla. V případě nesplnění této povinnosti hrozí majiteli pokuta až do výše 40 000 Kč. Navíc, od ledna 2009 jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, povinni hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu. Při nesjednání povinného ručení se sankce pohybuje od 50 až do 70 Kč denně.

Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Nikdy Vám ale neuhradí škodu na Vašem vozidle. K tomu slouží havarijní pojištění. Pojištění se rovněž nevztahuje na škodu na zdraví řidiče, který nehodu způsobil.

  • Kategorie

  • E-book hypotéka

    Co musíte vědět, než požádáte o hypotéku

    • Ing. Martin Stratil - finanční poradce Olomouc