Majetkové pojištění

Během svého života nashromáždíme určitý majetek (byt, dům, automobil atd.), který má pro nás mnohdy velkou hodnotu.
Kdyby nám na tomhle majetku vznikla větší škoda, je na jeho obnovu potřeba opravdu hodně peněz. Často tedy řešíme, jak takový majetek ochránit před různými živly či krádeží, abychom kompenzovali případnou ztrátu.

Pojištění automobilu

Chcete mít jistotu, že v případě krádeže automobilu, přírodní katastrofy či dopravní nehody budete mít dostatek peněz na jeho opětovné pořízení? Využíváte veškerých slev a bonusů, které pojišťovna nabízí?

Povinné ručení

Havarijní pojištění

Ochrana bydlení

Vlastníte dům, byt či chalupu a chcete svůj majetek ochránit v případě přírodních katastrof či krádeží? Smyslem ochrany nemovitosti je, aby případné následky škod měly, co nejmenší dopad na Váš rodinný rozpočet.

Pojištění nemovitosti

Pojištění domácnosti

Pojištění odpovědnosti

Když někomu způsobíte škodu, byť neúmyslně (např. někoho omylem zraníte při jízdě na kole, či Vaše malé dítě strhne něco z regálu v obchodě), jste podle zákona povinni poškozenému tuto škodu nahradit.

Pojistka na blbost

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Mnohdy se lidé těší ze svých dlouho běžících pojistek, neboť platí jen zanedbatelnou sumu. Teprve při pojistné události zjišťují, že něco bylo špatně – pojistná smlouva a její nastavení. Máte jistotu, že pojistná částka je dostačující, a že nejste podpojištěni nebo naopak přepojištěni? Že zabezpečení nemovitosti odpovídá pojistným podmínkám? Máte ochráněna všechna rizika? Neplatíte zbytečně vysoké pojistné? S tím vším Vám mohu pomoci.

Pojišťovny se kterými spolupracuji